Informacje o prelegencie

dr Danuta Gwizdalanka

Autorka kilkunastu publikacji poświęconych muzyce. Zaczęła od Brzmieniowych aspektów kwartetów smyczkowych Beethovena i wątek kameralny kontynuowała w Przewodniku po muzyce kameralnej i Złotym wieku muzyki kameralnej. Następnie zajęła się społecznymi aspektami kultury muzycznej w książkach Muzyka i polityka oraz Muzyka i płeć. Napisała kilka podręczników: do wychowania muzycznego dla szkół ogólnokształcących oraz historię muzyki europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku dla szkół muzycznych. Po dwutomowej biografii Witolda Lutosławskiego napisanej wspólnie z Krzysztofem Meyerem wydała biografię Mieczysława Wajnberga. Uwodziciel – zlustrowany żywot Karola Szymanowskiego – ukazał się najpierw po niemiecku, wkrótce ma się jednak pojawić również po polsku. Najnowsza publikacja – Sto lat z dziejów polskiej muzyki – ukazała się w ramach projektu „100 na 100. Muzyczne Dekady Wolności”.

Oprócz wymienionych tytułów wydała również książkę Symfonia na 444 głosy, słowniczek terminów muzycznych, zbiór pism Lutosławskiego (Postscriptum), a posiadaczy smartfonów oprowadza po Warszawie i świecie Lutosławskiego (http://www.lutoslawski.org.pl/pl/anniversary,7.html oraz http://greatcomposers.nifc.pl/en/lutoslawski).

dr Danuta Gwizdalanka