Informacje o prelegencie

Grzegorz Mania

Ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Stefana Wojtasa w Akademii Muzycznej w Krakowie, równocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia prawnicze. Ukończył również z wyróżnieniem studia pianistyczne w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Martina Roscoe, prof. Charlesa Owena oraz prof. Caroline Palmer. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora nauk prawnych za pracę poświęconą muzyce w prawie autorskim przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty. Na Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki.

Jako solista i kameralista występuje w kraju i za granicą. Uczestniczył w warsztatach wykonawczych i klasach mistrzowskich, był także finalistą międzynarodowych konkursów kameralnych i solowych. Jest doświadczonym i wszechstronnym muzykiem-kameralistą i akompaniatorem nagradzanym podczas konkursów instrumentalnych. Współpracował z wieloma znakomitymi solistami, wspólnie z pianistą Piotrem Różańskim współtworzy Zarębski Piano Duo (w 2019 zespół wydał płytę Polska na 4 ręce).

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jest autorem i współautorem artykułów i glos prawniczych, a także współautorem podręcznika do prawa autorskiego dla nauczycieli szkół artystycznych. Wspólnie z dr hab. Moniką Gardoń-Preinl przygotował dla PWM 3-częściowy podręcznik do czytania a vista dla uczniów średnich szkół muzycznych. Dla PWM przygotował także zbiór Na cztery dziecięce ręce (2018), Grajmy więcej na cztery ręce (2019, wspólnie z dr hab. P. Różańskim) oraz książkę Muzyka w prawie autorskim (2020).

Pracuje jako nauczyciel fortepianu, a jako radca prawny współpracuje z kancelarią Grupa Adwokacka Kraków. Prowadzi liczne kursy i szkolenia w całej Polsce, współpracował m.in. z NFM, CEA, CENSA, prowadził zajęcia na UJ i AM w Krakowie. Jest współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Koordynował liczne projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. wymiany młodzieży, tournée koncertowe oraz organizację festiwali, konkursów i konferencji naukowych. W 2018 r. otrzymał (wspólnie z prof. S. Wojtasem) Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Jest także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019, 2020).

Grzegorz Mania

Wydarzenia z udziałem Grzegorz Mania:

Czytanie a vista dla zaawansowanych

Zobacz szczegóły