Informacje o prelegencie

Marek Szlezer

Wybitny pianista, autor, laureat wielu znaczących konkursów krajowych i międzynarodowych. Był wielokrotnie nagradzany za swoje interpretacje utworów Fryderyka Chopina, otrzymał m.in.: I nagrodę na konkursie Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie oraz nagrodę specjalną Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina a także wiele innych nagród na renomowanych międzynarodowych konkursach pianistycznych. W noc wejścia Polski do Unii Europejskiej miał zaszczyt grać recital na oryginalnym fortepianie kompozytora. Koncertował w takich salach, jak Carnegie Hall, Het Concertgebouw czy Palais des Beaux-Arts. Prowadził wykłady i koncertował m.in. na Cambridge University, Indiana University Bloomington, University of Chicago, University of Southern California, UNAM, UNICAMP, Uniwersytecie Sao Paulo, Konserwatorium Królewskim w Brukseli.

Jest aktywnie zaangażowany w promocję muzyki polskiej w kraju i zagranicą, dokonując licznych odkryć i prawykonań utworów kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Dzięki jego inicjatywie doszło m.in. do wydania i prawykonania Koncertu fortepianowego na lewą rękę Aleksandra Tansmana oraz dzieł Jadwigi Sarneckiej. To autor licznych opracowań dzieł fortepianowych kompozytorów polskich opublikowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i wydawnictwo Eufonium oraz publikacji książkowych i artykułów o muzyce polskiej. Otrzymał m.in.: dwukrotnie nagrodę francuskiej krytyki muzycznej „La Clef de ResMusica” za płyty z twórczością Tansmana i Chopina i 5 du Diapason za płytę z młodzieńczymi utworami Karola Szymanowskiego. Był wielokrotnie nominowany do Polskich Nagród Fonograficznych Fryderyk.

Fot. Anita Wąsik-Płocińska
Marek Szlezer

Wydarzenia z udziałem Marek Szlezer:

Czy etiuda może być fajna?

Zobacz szczegóły