0(0)

Bacewicz, jakiej nie znacie

W programie koncertu, który odbędzie się w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, znajdą się dwa wcześniej niepublikowane utwory na kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz. Znane wcześniej wyłącznie muzykologom i znawcom Kwartet smyczkowy [młodzieńczy] i Quatuor (a cordes) zostaną przywrócone publiczności dzięki Royal String Quartet. Muzykom zawdzięczamy nie tylko współczesne prawykonanie, ale też opracowanie utworów, które w tym roku ukazały się nakładem PWM.

Młodzieńczy Kwartet smyczkowy, sygnowany datą 1929–1930, nie został przez Bacewicz włączony do oficjalnego katalogu dzieł. Jest on świadectwem kształtowania się neoklasycznego stylu kompozytorki. Jak pisze Małgorzata Gąsiorowska: „[Bacewicz] wzrastała w atmosferze antyromantycznego przewrotu i kształtującego się stylu neoklasycznego. W naturalny sposób przyswoiła sobie główne atrybuty tego nurtu: potrzebę budowania logicznych konstrukcji formalnych opartych na nowych zasadach harmonicznych, niezdeterminowanych systemem dur-moll, a także swobodę w kształtowaniu faktury, której stałym elementem jest łączenie homofonii z mniej lub bardziej ścisłymi formami polifonicznymi.”

Quatuor (a cordes) to dzieło znacznie późniejsze. Jego rękopis znajdujący się w Bibliotece Narodowej nie ma daty, jednak stylistyka utworu, w którym szczególne znaczenie ma kolorystyka instrumentalna, pozwala datować czas jego powstania na połowę lat 60. XX wieku. Liczne podobieństwa, a wręcz autocytaty łączą ten utwór z VII Kwartetem smyczkowym z 1965 roku. Czy Quatuor jest dziełem odrębnym, czy domniemaną pierwotną wersją VII Kwartetu, pozostaje wciąż pytaniem. Z pewnością jednak warto poznać tę nigdy wcześniej niewykonywaną partyturę Grażyny Bacewicz.

Program koncertu:
Grażyna Bacewicz – Kwartety smyczkowe
1. Quatuor [a cordes],
2. Kwartet smyczkowy [młodzieńczy]

Transmisja z koncertu dostępna będzie równolegle na www.dem.com.pl, na facebooku PWM oraz kanale YouTube Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.