0(0)

Flet

Techniczne i artystyczne elementy początkowego nauczania gry na flecie

Zajęcia skupiające się zarówno na problemach rytmicznych i artykulacyjnych, jak i kwestiach oddechowych.

Podczas warsztatu poruszone zostaną aspekty gry związane z doskonaleniem zadęcia, rozwijaniem techniki oddechowej i wykorzystaniem powietrza w artykulacji legato, a także swobodnym poruszaniem się w metrum dwu- i trójdzielnym, w oparciu o wybrane utwory z repertuaru dedykowanego uczniom 2 i 5 roku nauki.

Ćwiczenia ukierunkowane będą również na rozwijanie barwy dźwięku w dolnym i środkowym rejestrze, rozwijanie poczucia rytmu i pulsu, uwrażliwienie na zmiany harmoniczne i znaki przypadkowe, a także kształtowanie wrażliwości muzycznej. Warsztat poruszy również kwestię pracy w duecie.

Prowadzący:
Nowa Miodowa
2022-11-26
10:00 -11:00
Zapisy zamknięte
wróć do kalendarza