0(0)

Jakiego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego potrzebują uczniowie w czasie pandemii?

Ostatnie 2 lata wymagały od nas wszystkich nie tylko zmiany podejścia do naszych prywatnych nawyków i przyzwyczajeń, ale także przeorganizowania życia w przestrzeni publicznej. Od placówek oświatowych i nauczycieli rzeczywistość pandemiczna wymagała zmiany podejścia do pracy i prowadzenia zajęć, ale grupą, na którą te zmiany miały największy bezpośredni wpływ, były dzieci i młodzież. Uczniowie w pewnym momencie zostali pozbawieni kontaktu z rówieśnikami oraz możliwości bezpośredniej interakcji z pedagogami i kolegami z klas i grup zajęciowych.

Czy i jak pandemia zmieniła uczniów szkół artystycznych? Z jakimi trudnościami ci uczniowie musieli się zmierzyć i w jaki sposób aktualnie radzą sobie ze zmieniającą się rzeczywistością? Podczas webinaru wieloletnia psycholog oraz skrzypaczka odpowie na pytania, jakich postaw wsparcia oczekują uczniowie szkół artystycznych od rodziców i nauczycieli i w jakim stopniu nauczyciele mogą zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.