DEM 2022 | Anna Antonina Nogaj, Jak wspierać uczniów szkół muzycznych? – wykład