Dzień Edukacji Muzycznej 2017 | wykład: wzmacnianie motywacji w codziennym ćwiczeniu na instrumencie