Powtórka z DEM-u 2020!

Dni Edukacji Muzycznej w 2020 roku przybrały nową formę – z jednego dnia stały się całym tygodniem przepełnionym wykładami, w całości przeniosły się wtedy także do sieci. W ich trakcie spotykaliśmy się wirtualnie, na platformie Crowdcast, ale po zakończeniu 17. DEM-u część materiałów opublikowanych w jego trakcie oddajemy teraz w ręce nauczycieli. 5 wybranych webinarów udostępniamy na kanale YouTube PWM.

Dni Edukacji Muzycznej od lat są stałym punktem na mapie polskich imprez edukacyjnych, stały się także ważną przestrzenią spotkań i wymiany doświadczeń dla środowiska pedagogów związanych z edukacją muzyczną. Rok 2020 stanowił dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, organizatora kongresu, spore wyzwanie, ponieważ wymagał zmiany sposobu myślenia o imprezie a także zmiany w sposobie jej realizowania. Tym samym DEM uległ rozszerzeniu, i zamiast tradycyjnego jednego dnia z edukacją muzyczną, mogliśmy zaproponować naszym odbiorcom aż 5 wypełnionych webinarami i dyskusjami dni.

Wśród zaproszonych na ubiegłoroczną edycję gości znaleźli się m.in. Danuta Gwizdalanka, Dariusz Terefenko, Piotr Sałajczyk, Sławomir Tomasik, Lutosławski Quartet, Grzegorz Mania czy Agnieszka Franków-Żelazny.

W 17. edycji Dni Edukacji Muzycznej wzięło udział 904 uczestników, którzy odtworzyli udostępnione na platformie Crowdcast webinary ponad 1440 razy. Dla wszystkich, którzy z jakiegoś powodu nie mogli uczestniczyć w ubiegłorocznym wydarzeniu lub o DEM-ie dowiedzieli się dopiero niedawno, przygotowaliśmy powtórkę z DEM-u 2020. Wybrane webinary z 17. odsłony Dni Edukacji Muzycznej są już dostępne na kanale YouTube i stronie internetowej dem.dkonto.pl.

Jak poznawać muzykę i rozmawiać o niej

Dr Danuta Gwizdalanka – autorka książek i autorytet z dziedziny muzykologii podpowiada, jak ciekawie tworzyć scenariusze lekcji, jak poznawać muzykę i jak zajmująco o niej rozmawiać z uczniami, aby zarówno nauczyciele, jak i ich podopieczni wynosili z muzycznych zajęć jak najwięcej. Zapraszamy na wykład, który zainaugurował 17. edycję Dni Edukacji Muzycznej!

No więc o co są największe awantury z muzyce? Dlaczego najtrudniejsze przykłady warto tłumaczyć używając porównań kulinarnych? No i wreszcie jak poznawać muzykę i rozmawiać o niej, aby nas słuchano? 

Kim jest nasza prelegentka? To autorka kilkunastu publikacji poświęconych muzyce. Zaczęła od Brzmieniowych aspektów kwartetów smyczkowych Beethovena i wątek kameralny kontynuowała w Przewodniku po muzyce kameralnej i Złotym wieku muzyki kameralnej. Następnie zajęła się społecznymi aspektami kultury muzycznej w książkach Muzyka i polityka oraz Muzyka i płeć.

Napisała kilka podręczników: do wychowania muzycznego dla szkół ogólnokształcących oraz historię muzyki europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku dla szkół muzycznych. Po dwutomowej biografii Witolda Lutosławskiego napisanej wspólnie z Krzysztofem Meyerem wydała biografię Mieczysława Wajnberga. Uwodziciel – zlustrowany żywot Karola Szymanowskiego – ukazał się najpierw po niemiecku, wkrótce ma się jednak pojawić również po polsku. Najnowsza publikacja – Sto lat z dziejów polskiej muzyki – ukazała się w ramach projektu „100 na 100. Muzyczne Dekady Wolności”.

Oprócz wymienionych tytułów wydała również książkę Symfonia na 444 głosy, słowniczek terminów muzycznych, zbiór pism Lutosławskiego (Postscriptum), a posiadaczy smartfonów oprowadza po Warszawie i świecie Lutosławskiego (http://www.lutoslawski.org.pl/pl/anniversary,7.html oraz http://greatcomposers.nifc.pl/en/lutoslawski).

Metodyka czytania a vista

Czytaj jak z nut! Dlaczego a vista jest tak istotne w nauczaniu gry na fortepianie? Jaki jest przepis na sprawne i szybkie czytanie a vista? Przekonaj się jak uczyć siebie i innych, by czytanie a vista nie sprawiało problemów.

W drugim udostępnianym przez nas webinarze z DEM-u 2020 prowadzący skupili się na omówieniu metodyki pracy nauczyciela chcącego rozwijać z uczniem konsekwentnie w toku nauki umiejętność czytania a vista. W trakcie lekcji omówione zostały podstawowe zasady pracy, metody nauczania oraz zasady konstruowania własnych zestawów ćwiczeń.

Wykład powstał na podstawie publikacji Grzegorza Mani i Moniki Gardoń-Preinl pod tytułem Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia. Do tej pory nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ukazały się dwie części podręcznika, trzecia, ostatnia, jest w przygotowaniu.

Kim są nasi prowadzący?

dr hab. Grzegorz Mania – ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Stefana Wojtasa w Akademii Muzycznej w Krakowie, równocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia prawnicze. Ukończył również z wyróżnieniem studia pianistyczne w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Martina Rosco’e, prof. Charles’a Owen’a oraz prof. Caroline Palmer. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora nauk prawnych za pracę poświęconą muzyce w prawie autorskim przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty. Na Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki.

Jako solista i kameralista występuje w kraju i za granicą. Uczestniczył w warsztatach wykonawczych i klasach mistrzowskich, był także finalistą międzynarodowych konkursów kameralnych i solowych. Jest doświadczonym i wszechstronnym muzykiem-kameralistą i akompaniatorem nagradzanym podczas konkursów instrumentalnych. Współpracował z wieloma znakomitymi solistami, wspólnie z pianistą Piotrem Różańskim współtworzy Zarębski Piano Duo (w 2019 zespół wydał płytę Polska na 4 ręce).

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jest autorem i współautorem artykułów i glos prawniczych, a także współautorem podręcznika do prawa autorskiego dla nauczycieli szkół artystycznych. Wspólnie z dr hab. Moniką Gardoń-Preinl przygotował dla PWM 3-częściowy podręcznik do czytania a vista dla uczniów średnich szkół muzycznych. Dla PWM przygotował także zbiór Na cztery dziecięce ręce (2018), Grajmy więcej na cztery ręce (2019, wspólnie z dr hab. P. Różańskim) oraz książkę Muzyka w prawie autorskim (2020).

Pracuje jako nauczyciel fortepianu, a jako radca prawny współpracuje z kancelarią Grupa Adwokacka Kraków. Prowadzi liczne kursy i szkolenia w całej Polsce, współpracował m.in. z NFM, CEA, CENSA, prowadził zajęcia na UJ i AM w Krakowie. Jest współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Koordynował liczne projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. wymiany młodzieży, tournée koncertowe oraz organizację festiwali, konkursów i konferencji naukowych. W 2018 r. otrzymał (wspólnie z prof. S. Wojtasem) Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Jest także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019, 2020).

dr hab. Monika Gardoń-Preinl – pianistka, edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 4 lat. W roku 1991 ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Stefana Wojtasa. Brała udział w wielu konkursach, początkowo dla uczniów, potem studentów (została także laureatką części z nich, m.in. Konkursu Fundacji Stendhalla, konkursów chopinowskich w Darmstadt i Getyndze) oraz w kursach mistrzowskich dla pianistów (Rudolfa Kehrera w Weimarze i Rudolfa Buchbindera w Zurychu). Koncertowała w kraju, m.in. wykonując koncerty fortepianowe z orkiestrą, i za granicą (Niemcy, Czechy, Bułgaria, Finlandia).

Po ukończeniu studiów związała się z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki i kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej. W Państwowej Szkole Muzycznej  II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie pozostaje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Zajmuje się zarówno wykonawstwem, jak i pracą dydaktyczną (współautorka podręcznika dla uczniów szkół II stopnia z zakresu czytania   a vista), biorąc udział w koncertach, kursach mistrzowskich, przesłuchaniach i konkursach.

Nagradzana licznymi dyplomami i wyróżnieniami za wybitny akompaniament. Jest laureatką wyróżnień państwowych za wkład pracy w rozwój sztuki, m.in. Zasłużony  Kulturze Gloria Artis. Występuje jako kameralistka zarówno w kraju, jak i za granicą w rożnych formacjach kameralnych.

Codzienna rozgrzewka skrzypka a jego kondycja

Żabki, mrówki, goryle, koty, ptaszki, misie-patysie – czy to opis Arki Noego? A może lista bohaterów jakiejś bajki? Otóż poprawna jest odpowiedź trzecia: to elementy rozgrzewki skrzypka!

Wybitny wiolinista i świetny pedagog, Sławomir Tomasik, razem z trzema swoimi podopiecznymi przygląda się postawie skrzypka, podpowiada, jak ćwiczyć, aby dobrze przygotować ciało i umysł do występu na scenie, a także jak wyrobić dobre nawyki podczas codziennych praktyk.

Zapraszamy do oglądania!

Ćwiczenia i cały webinar zostały oparte na publikacji „Rozgrzewka skrzypka” Sławomira Tomasika, a materiał premierowo można było zobaczyć podczas ubiegłorocznego DEM-u.

Kim jest nasz prowadzący?

Prof. dr hab. Sławomir Tomasik ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Jana Tawroszewicza i Krzysztofa Jakowicza. Studiował kameralistykę pod kierunkiem członków Amadeus Quartet w Musikhochschule w Kolonii, swoje umiejętności doskonalił także u Tadeusza Wrońskiego i André Gertlera. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych.

Koncertował w Polsce oraz w wielu krajach Europy i Azji z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi pod batutą światowej sławy dyrygentów, a jako kameralista współpracował z wybitnymi pianistami. Dokonał licznych prawykonań a także wielu nagrań dla polskich, brytyjskich i japońskich wytwórni płytowych. Przygotowany wraz z Robertem Morawskim album Karol Szymanowski Complete Violin and Piano Works wyróżniony został nagrodą Fryderyk 2011, a The Power of The Polish Violin (2013) z dziełami koncertowymi Karola Lipińskiego, Zbigniewa Turskiego, Bartosza Kowalskiego nagrany wspólnie z NOSPR i Subito Strings otrzymał dwie nominacje do tej nagrody. Na płycie Józef Elsner Violin and Pianoforte Works (2014) znalazły się wszystkie dzieła na skrzypce i fortepian tego kompozytora wykonane wraz z Edwardem Wolaninem na instrumentach z epoki. Płytę entuzjastycznie recenzowano w renomowanym amerykańskim miesięczniku „Strings”. Dwupłytowy album Brahms Sonatas Opus 78, 100, 108, 120 (2017) jest, jak dotąd, jedyną na świecie rejestracją wszystkich pięciu sonat na skrzypce i fortepian tego kompozytora. Skrzypek zarejestrował ją wspólnie z Robertem Morawskim, z którym nagrał także album Ignacy Jan Paderewski All Violin and Piano Works (2020).

Sławomir Tomasik jako profesor sztuk muzycznych prowadzi klasę skrzypiec na rodzimej uczelni w Warszawie, gdzie piastuje także zaszczytną funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Jest także profesorem gościnnym w SOAI University w Osace, prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Japonii, Korei Południowej i Rosji, zasiada także w jury prestiżowych konkursów skrzypcowych. Jest autorem książek metodycznych: Kompasu skrzypka (cz. I – 2005, cz. II – 2007), Systemu gam i pasaży na skrzypce (2009), które stały się bestsellerami na muzycznym rynku wydawniczym Korei Południowej, a także Abecadła dwudźwiękowego dla dzieci (FFV Edition2011) oraz wydawnictwa Korekta aparatu gry skrzypka – lekcja po lekcji (PWM 2016), pierwszej w Polsce publikacji na ten temat. Jest autorem opracowań edytorskich wydań nutowych: Paderewski. Wszystkie utwory skrzypcowe (2001), 12 Fantazji G.Ph. Telemana (2006), a także dwóch tomików wierszy: Leśny koncert (2003), Sto pytań do ogrodu (2009). Skomponował kilka utworów skrzypcowych, w tym La Cadenza op. 3 pamięci I.J. Paderewskiego (prawykonanie: Tokio, 2002) i Duetowe co nieco (wyd. PWM 2014).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna online. Jak realizować?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach muzycznych – czy rzeczywiście postrzegamy to zagadnienie prawidłowo? Jak reagować odpowiednio? Na te i inne pytania odpowiadała Anna Antonina Nogaj w ramach webinaru, który premierowo dostępny był dla uczestników 17. edycji Dni Edukacji Muzycznej.

Wykład poświęcony pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tamtym roku zamykał DEM. Rok później nie stracił na ważności, a w związku z tym, że wciąż mierzymy się z rzeczywistością peandemiczną, zagadnienie to wydaje się być jeszcze bardziej aktualne. Zapraszamy do oglądania!

Kim jest nasza prelegentka?

Dr Anna Antonina Nogaj to psycholog i skrzypaczka. Specjalizuje się w psychologii muzyki, pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jest st. wizytatorem ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, współpracuje także z Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, gdzie opiekuje się Klasą Talentów oraz prowadzi szeroko zakrojoną działalność pomocową w środowisku artystycznym (www.psychologdlamuzyka.pl). Jest autorką niemal 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii muzyki i psychologii kształcenia muzycznego. Redaguje książki oraz współpracuje z redakcjami czasopism branżowych.

Ma na swoim koncie wystąpienia na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych a także w internecie – w ramach programu TEDx. Jako skrzypaczka gra regularnie w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Za swoją działalność artystyczną została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Dlaczego warto grać muzykę z kraju Chopina?

Dlaczego warto grać muzykę z kraju Chopina? Pytanie wydaje się banalne – odpowiedź jednak wymaga podejścia wielopłaszczyznowego. Dlatego nasz rozmówca odpowiedział nie tylko słowem, ale i muzyką. Cóż więcej dodać? Posłuchajcie, co do powiedzenia (i do zagrania!) ma na ten temat Piotr Sałajczyk. Webinar z 17. edycji Dni Edukacji Muzycznej już jest dostępny do oglądania.

Webinar „Dlaczego warto grać muzykę z kraju Chopina?” jest ostatnim wykładem zarejestrowanym w 2020 roku, jaki udostępniamy w ramach powtóki z DEM-u. Wkrótce ogłosimy program tegorocznej, 18. edycji Dni Edukacji Muzycznej. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów!

Kim jest nasz prowadzący?

Piotr Sałajczyk to pianista, kameralista, pedagog. Przez krytyków zaliczany do grona najwybitniejszych polskich wykonawców swojej generacji. Laureat nagrody fonograficznej Fryderyk oraz nagrody Orfeusz przyznanej „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej”.

Artysta został nominowany do Paszportów Polityki „za wrażliwość i inteligencję, z którymi podchodzi do zapominanego na naszych estradach repertuaru”, a w kręgu jego zainteresowań pozostaje zarówno muzyka najnowsza, jak i nieznana muzyka polskiego romantyzmu. W 2017 na rynku ukazał się czteropłytowy album, na którym zarejestrował komplet dzieł fortepianowych Juliusza Zarębskiego. Rok później pianista podjął się rejestracji wszystkich dzieł Władysława Żeleńskiego przeznaczonych na fortepian (m. in. Koncertu fortepianowego z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia). Nagrania ukażą się na rynku na początku 2021 roku.

Artysta ma na swoim koncie liczne prawykonania muzyki współczesnej, współpracuje m.in. z Apollon Musagete Quartet, Royal String Quartet, Hashtag Ensemble, Piotrem Pławnerem, Joanną Freszel, Agatą Zubel i Kwartetem Śląskim. Z tym ostatnim zespołem nagrał Kwintet fortepianowy Mieczysława Wajnberga (Fryderyk 2018), co stało się początkiem jego fascynacji tym kompozytorem. Jest współtwórcą formacji kameralnej Wajnberg Trio. W centrum swoich zainteresowań stawia osobę i twórczość Karola Szymanowskiego, w 2018 roku objął funkcję wiceprezesa Towarzystwa im. K. Szymanowskiego w Zakopanem.

Pianista prowadzi bogate życie koncertowe (występy z Filharmonią Narodową, NOSPR, Sinfonią Varsovia, Sinfonią Iuventus, AUKSO, Sinfoniettą Cracovia, festiwale w kraju i za granicą: Warszawska Jesień, Beijing Modern Music Festival, Musica Polonica Nova, Budapesztańska Wiosna, Sommets Musicaux de Gstaad, Musique et Neige, Kwartet Śląski i jego goście, Festiwal Prawykonań NOSPR, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Usedomer Musikfestival, Lubomirski Festival). W jego bogatej dyskografii można zdnaleźć płyty nagrane dla wytwórni DUX, CD Accord, Haenssler, CPO i Naxos, które wielokrotnie zdobywały wyróżnienia w kraju i za granicą (Maestro Pianiste, Pizzicato Supersonic, 5 de Diapason, La Clef Res Musica cztery nominacje do Fryderyków, płyta miesiąca Opera Nederland, nominacja do International Classical Music Awards 2020). Nagrywał również dla Programu 2 Polskiego Radia, belgijskiej rozgłośni Musiq3, Deutschlandradio czy HR2. Dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zrealizował z orkiestrą AUKSO nagranie Concertino Władysława Szpilmana w ramach projektu PWM „100 na 100”.

Pianista bierze także udział w wielu przedsięwzięciach filmowych i teatralnych. Nagrał wraz z NOSPR fragmenty Koncertu fortepianowego Andrzeja Panufnika do ścieżki dźwiękowej ostatniego filmu Andrzeja Wajdy Powidoki, występował z Krzysztofem Globiszem na scenie w spektaklu Poezja i muzyka czasu rewolucji.  W 2019 roku na zaproszenie Zbigniewa Preisnera wziął udział w Preisner’s Music, gali z okazji jubileuszu kompozytora.

Piotr Sałajczyk prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, której jest absolwentem w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Studia uzupełniał w Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem prof. Pavla Gililova. Był również pianistą Sommerakademie Salzburg.

Wszystkie materiały dostępne są nieodpłatnie i bez rejestracji, która wymagana była zarówno podczas 17., jak i 18. edycji Dni Edukacji Muzycznej.

Zapraszamy do oglądania!