Metodyka czytania a vista

Czytaj jak z nut! Dlaczego a vista jest tak istotne w nauczaniu gry na fortepianie? Jaki jest przepis na sprawne i szybkie czytanie a vista? Przekonaj się jak uczyć siebie i innych, by czytanie a vista nie sprawiało problemów.

W drugim udostępnianym przez nas webinarze z DEM-u 2020 prowadzący skupili się na omówieniu metodyki pracy nauczyciela chcącego rozwijać z uczniem konsekwentnie w toku nauki umiejętność czytania a vista. W trakcie lekcji omówione zostały podstawowe zasady pracy, metody nauczania oraz zasady konstruowania własnych zestawów ćwiczeń.

Wykład powstał na podstawie publikacji Grzegorza Mani i Moniki Gardoń-Preinl pod tytułem Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia. Do tej pory nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ukazały się dwie części podręcznika, trzecia, ostatnia, jest w przygotowaniu.

Kim są nasi prowadzący?

dr hab. Grzegorz Mania – ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Stefana Wojtasa w Akademii Muzycznej w Krakowie, równocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia prawnicze. Ukończył również z wyróżnieniem studia pianistyczne w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Martina Rosco’e, prof. Charles’a Owen’a oraz prof. Caroline Palmer. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora nauk prawnych za pracę poświęconą muzyce w prawie autorskim przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty. Na Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki.

Jako solista i kameralista występuje w kraju i za granicą. Uczestniczył w warsztatach wykonawczych i klasach mistrzowskich, był także finalistą międzynarodowych konkursów kameralnych i solowych. Jest doświadczonym i wszechstronnym muzykiem-kameralistą i akompaniatorem nagradzanym podczas konkursów instrumentalnych. Współpracował z wieloma znakomitymi solistami, wspólnie z pianistą Piotrem Różańskim współtworzy Zarębski Piano Duo (w 2019 zespół wydał płytę Polska na 4 ręce).

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jest autorem i współautorem artykułów i glos prawniczych, a także współautorem podręcznika do prawa autorskiego dla nauczycieli szkół artystycznych. Wspólnie z dr hab. Moniką Gardoń-Preinl przygotował dla PWM 3-częściowy podręcznik do czytania a vista dla uczniów średnich szkół muzycznych. Dla PWM przygotował także zbiór Na cztery dziecięce ręce (2018), Grajmy więcej na cztery ręce (2019, wspólnie z dr hab. P. Różańskim) oraz książkę Muzyka w prawie autorskim (2020).

Pracuje jako nauczyciel fortepianu, a jako radca prawny współpracuje z kancelarią Grupa Adwokacka Kraków. Prowadzi liczne kursy i szkolenia w całej Polsce, współpracował m.in. z NFM, CEA, CENSA, prowadził zajęcia na UJ i AM w Krakowie. Jest współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Koordynował liczne projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. wymiany młodzieży, tournée koncertowe oraz organizację festiwali, konkursów i konferencji naukowych. W 2018 r. otrzymał (wspólnie z prof. S. Wojtasem) Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Jest także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019, 2020).

dr hab. Monika Gardoń-Preinl – pianistka, edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 4 lat. W roku 1991 ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Stefana Wojtasa. Brała udział w wielu konkursach, początkowo dla uczniów, potem studentów (została także laureatką części z nich, m.in. Konkursu Fundacji Stendhalla, konkursów chopinowskich w Darmstadt i Getyndze) oraz w kursach mistrzowskich dla pianistów (Rudolfa Kehrera w Weimarze i Rudolfa Buchbindera w Zurychu). Koncertowała w kraju, m.in. wykonując koncerty fortepianowe z orkiestrą, i za granicą (Niemcy, Czechy, Bułgaria, Finlandia).

Po ukończeniu studiów związała się z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki i kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej. W Państwowej Szkole Muzycznej  II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie pozostaje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Zajmuje się zarówno wykonawstwem, jak i pracą dydaktyczną (współautorka podręcznika dla uczniów szkół II stopnia z zakresu czytania   a vista), biorąc udział w koncertach, kursach mistrzowskich, przesłuchaniach i konkursach.

Nagradzana licznymi dyplomami i wyróżnieniami za wybitny akompaniament. Jest laureatką wyróżnień państwowych za wkład pracy w rozwój sztuki, m.in. Zasłużony  Kulturze Gloria Artis. Występuje jako kameralistka zarówno w kraju, jak i za granicą w rożnych formacjach kameralnych.