Powtórka z DEM-u 2021

18. Dni Edukacji Muzycznej były intensywnym czasem, kiedy w ciągu kilku edukacyjnych dni spotykaliśmy się wirtualnie, aby wraz z naszymi ekspertami dzielić się wiedzą z zakresu nauczania gry na instrumentach i pedagogiki muzycznej, a także przeprowadzić wykłady z zakresu psychologii i dydaktyki oraz poprowadzić praktyczne lekcje wykonawcze ze świetnymi muzykami.

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w przygotowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne webinarach i master classes w czasie ich trwania, powstała seria „Powtórka z DEM-u”, w której regularnie udostępnialiśmy nagrania materiałów z ubiegłorocznego DEM-u. Wszystkie zgromadzone są w playliście na kanale YouTube PWM, a dodatkowo udostępniamy je posegregowane tematycznie w liście poniżej.

Zachęcamy do nadrobienia zaległości, ponieważ już wkrótce ogłosimy program kolejnego wydarzenia spod znaku Dnia Edukacji Muzycznej!

Twórczość dla dzieci – jak pisać dobrze, jak rozpoznać poprawnie skonstruowane utwory? | dyskusja

O tym, jak tworzyć dla najmłodszych, dyskutowali kompozytorzy: Krzysztof Meyer, Marta Mołodyńska-Wheeler, Krystyna Gowik oraz Paweł Wójtowicz, a także dr Daniel Cichy, dyrektor – redaktor naczelny PWM. Spotkanie poprowadził wieloletni pedagog i pianista, Grzegorz Mania.

Jak trudno jest pisać łatwo? Czy „duży” powinien pisać dla „małych”? Czym się kierować i o jakich potrzebach pamiętać tworząc muzykę dla dzieci? Specjalny panel dyskusyjny poświęcony kompozycjom dla najmłodszych został wyemitowany z okazji Dnia Nauczyciela i stanowił zapowiedź 18. Dni Edukacji Muzycznej.

Wspierający nauczyciel to lepiej przygotowany uczeń

Jednym z istotnych zagadnień związanych z edukacją artystyczną, któremu na DEM-ie w ostatnich latach staramy się poświęcić więcej uwagi, jest aspekt psychologiczny przygotowywania się do występu, a także samego ćwiczenia z uczniem i odpowiednich postaw pomagających stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i wsparcia między nauczycielem a młodym artystą. W związku z tym podczas 18. DEM-u doświadczona psycholog i muzyk, dr Anna Antonina Nogaj wygłosiła wykład dotyczący wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów szkół artystycznych.

Uzupełnieniem dla wykładu mogą być 2 teksty autorstwa Anny Antoniny Nogaj, które pojawiły się również na stronie Dni Edukacji Muzycznej: O psychologicznym przygotowaniu uczniów szkół muzycznych do występów publicznych oraz Wspierający nauczyciel – czyli jaki?.

Bacewicz, jakiej nie znacie

Młodzieńcze utwory Grażyny Bacewicz były jednymi z tych nowości wydawniczych, którym podczas 18. Dni Edukacji Muzycznej przyglądaliśmy się szczególnie uważnie. Odpowiedzialna również za poświęcone juweniliom kompozytorki lekcje mistrzowskie Agata Szymczewska opisała swoje wykonawcze i redaktorskie zmagania z muzycznym opracowaniem dzieł młodej Bacewicz w tekście „Wykonawca vs kompozytor. Czy aby na pewno zawsze grają w tej samej drużynie?”.

I SonataPartita [młodzieńcza]Partita, Scherzo Legenda stały się także punktem wyjścia do dyskusji, jaką dr Daniel Cichy poprowadził z muzykami Royal String Quartet. Podczas spotkania artyści opowiedzieli m.in. o swojej fascynacji muzyką Grażyny Bacewicz i o odkrywaniu jej nieznanych wcześniej utworów, a także o polskiej tradycji kwartetów smyczkowych, trudnościach, jakie niesie ze sobą muzykowanie kameralne. Rozmowa poprzedziła koncert, podczas którego Royal String Quartet przywrócił dla publiczności znane wcześniej wyłącznie muzykologom i znawcom Kwartet smyczkowy [młodzieńczy] i Quatuor (a cordes). Muzykom zawdzięczamy nie tylko współczesne prawykonanie, ale też opracowanie utworów, które w 2021 roku ukazały się nakładem PWM.

Lekcje z mistrzem. Daniel Stabrawa

Lekcje mistrzowskie z wieloletnim koncertmistrzem i solistą Berliner Philharmoniker – jednej z najlepszych orkiestr na świecie, były specjalną nagrodą, jaką Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowało wespół z II Ogólnopolskim Konkursem Skrzypiec i Altówki im. Antoniego Cofalika dla laureatów tego konkursu. Dzięki temu piątka młodych zdolnych uczennic: Katarzyna Basista, Łucja DługokęckaJulia Anastazja NowakowskaWiktoria Mysza oraz Zoja Syguda, miała okazję wziąć udział w specjalnych indywidualnych zajęciach z Danielem Stabrawą.

Materiał w trakcie 18. Dni Edukacji Muzycznej został wyemitowany w jednym bloku. Na potrzeby publikacji na kanale YouTube PWM został przez nas przemontowany i podzielony na 5 odrębnych filmów, z których każdy poświęcony jest lekcji z innym uczniem. Wszystkie master classes dostępne są po kolei przez kliknięcie w powyższym playerze strzałki w prawo.

Wycieczka na Podhale

Premiera w kwietniu 2021 roku publikacji Muzyka Skalnego Podhala – pierwszego takiego podręcznika do nauki muzyki góralskiej, była znaczącym wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem w całym środowisku muzycznym. Autor publikacji, świetny muzyk i pedagog, Krzysztof Trebunia-Tutka nie mógł więc zostać pominięty na liście wykładowców 18. Dni Edukacji Muzycznej.

Podczas naszych jesiennych edukacyjnych spotkań wygłosił wykład Muzyka Skalnego Podhala, w czasie którego zgłębiał tajniki góralszczyzny i polskiej muzyki folklorystycznej, a także zapoznawał słuchaczy z wyglądem i brzmieniem tradycyjnych ludowych instrumentów dętych i strunowych.

Poza wykładem i podzieleniem się wiedzą teoretyczną o muzyce góralskiej razem ze swoją rodzinną kapelą ŚLEBODA zaprosił uczestników DEM-u do zapoznania się także z praktyką podczas specjalnego koncertu, w repertuarze którego znalazła się tradycyjna ludowa muzyka polska: melodie pochodzące z okolic Podhala, Pienin, Sądecczyzny czy Rzeszowszczyzny, a także utwory zróżnicowane etnicznie i gatunkowo z różnych obszarów kulturowych: melodie spiskie, łemkowskie, żydowskie, rumuńskie, węgierskie, chorwackie, słowackie czy wiązanki melodii z Siedmiogrodu. Temat uzupełnił natomiast w tekście Nauczanie muzyki tradycyjnej, w którym podzielił się własnymi przemyśleniami na temat żywotności muzyki góralskiej, a także opisał własną metodę nauczania muzyki ludowej.

Fortepian Chopina w roli głównej

Jednym ze specjalnych projektów zrealizowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w roku Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, była seria specjalnych fortepianowych master classes, w których główną rolę odgrywały utwory polskiego klasyka zgromadzone w Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina.

Lekcje z uczniami przeprowadziła czwórka świetnych pianistów: Julia Kociuban, Michał Szymanowski, Krzysztof Książek i Paweł Wakarecy, a zrealizowane wtedy nagrania służyć mogą zarówno nauczycielom instrumentu, jak i aspirującym młodym pianistom, ponieważ zawarte w nich uwagi wykonawcze mogą być niezwykle cenne w kontekście zarówno ćwiczeń i przygotowań, jak i samych występów scenicznych czy egzaminacyjnych.

Wszystkie cztery fortepianowe master classes dostępne są po kolei przez kliknięcie w powyższym playerze strzałki w prawo.

Czy etiuda może być fajna?

Na to pytanie odpowiadali w trakcie ostatnich Dni Edukacji Muzycznej Marek Szlezer i Bartłomiej Kominek. Wnioski z ich rozważań można oglądać już na nagraniu ich wykładu, który zrealizowany został w przestrzeni krakowskiego Riff Pianosalon. Materiał filmowy warto uzupełnić lekturą tekstu Czy Etiuda może być fajna? Czyli parę słów o naszym systemie edukacji muzycznej, w którym Bartłomiej Kominek wychodząc od muzycznej formy etiudy, rozszerza punkt widzenia i obejmuje nim także cały system przygotowań do egzaminów i konkursów.

O etiudach i systemie nauczania gry w ujęciu historycznym natomiast pisze Marek Szlezer i przypatruje się uważniej dydaktyce fortepianowej z przełomu XIX i XX wieku oraz wartościom pedagogicznym utworów fortepianowych Henryka Pachulskiego.

Umiejętność czytania a vista

Kończąc podróż po klawiszach fortepianu, warto jeszcze zatrzymać się nad otwartym zapisem nutowym i poświęcić chwilę doskonaleniu umiejętności czytania a vista.

To zagadnienie dogłębnie poznali Grzegorz Mania i Monika Gardoń-Preinl, którzy przyglądali mu się już podczas 17. Dni Edukacji Muzycznej w czasie wykładu dotyczącego metodyki czytania a vista. Podczas ostatniego DEM-u ich webinar przeznaczony był dla muzyków zaawansowanych, a o samej potrzebie uczenia się sprawnego czytania a vista i o tym, kiedy jest najlepsza pora na rozpoczęcie edukacji w tym kierunku, Grzegorz Mania pisał także w osobnym tekście: Biegłość w czytaniu a vista.

Dni Edukacji Muzycznej trwają cały rok

Program minionych Dni Edukacji Muzycznej obfitował w muzyczne wydarzenia i wykłady, jednak po zakończeniu naszej edukacyjnej imprezy nie spoczęliśmy na laurach i poza regularną publikacją nagrań webinarów i master classes, na stronie internetowej DEM-u pojawiały się także specjalistyczne artykuły poświęcone zarówno historii i teorii muzyki, jak i analizie systemu edukacji muzycznej i artystycznej, zdobywaniu i ćwiczeniu niezbędnych umiejętności technicznych i wykonawczych czy portretom znanych muzyków i kompozytorów. Wszystkie teksty, podobnie jak filmy, dostępne są w zakładce 'Strefa nauczyciela’ – zachęcamy do jej odwiedzania, ponieważ będzie regularnie uzupełniana o kolejne materiały!