Informacje o prelegencie

Anna Antonina Nogaj

Psycholog i skrzypaczka. Specjalizuje się w psychologii muzyki. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz jako starszy wizytator ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współpracuje także z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadzi poradnictwo psychologiczne dla studentów (www.psychologdlamuzyka.pl).

Jest autorką niemal 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii muzyki i psychologii kształcenia muzycznego. Redaguje książki oraz współpracuje z redakcjami czasopism branżowych.

Ma na swoim koncie wystąpienia na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych a także w internecie – w ramach programu TEDx. Jako skrzypaczka gra regularnie w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Za swoją działalność artystyczną została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Anna Antonina Nogaj

Wydarzenia z udziałem Anna Antonina Nogaj:

Otwarcie DEM
PSYCHOLOGIA MUZYKI
Anna Antonina Nogaj

Zobacz szczegóły