Informacje o prelegencie

Anna Antonina Nogaj

Psycholog i skrzypaczka. Specjalizuje się w psychologii muzyki, pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Jest st. wizytatorem ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, współpracuje także z Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, gdzie opiekuje się Klasą Talentów oraz prowadzi szeroko zakrojoną działalność pomocową w środowisku artystycznym (www.psychologdlamuzyka.pl). Jest autorką niemal 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii muzyki i psychologii kształcenia muzycznego. Redaguje książki oraz współpracuje z redakcjami czasopism branżowych.

Ma na swoim koncie wystąpienia na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych a także w internecie – w ramach programu TEDx. Jako skrzypaczka gra regularnie w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Za swoją działalność artystyczną została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Anna Antonina Nogaj

Wydarzenia z udziałem Anna Antonina Nogaj:

Jakiego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego potrzebują uczniowie w czasie pandemii?

Zobacz szczegóły