Informacje o prelegencie

Joanna Łukasik

Pedagog, socjoterapeuta, profesor uczelni w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłataja w Krakowie oraz starszy wykładowca w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach w zakresie zarządzania własnym potencjałem i rozwojem, zarządzania zespołami,  relacjami interpersonalnymi oraz współpracą pomiędzy podmiotami w miejscu pracy. Zajmuje się także badaniami nad zawodem nauczyciela oraz potrzebami egzystencjalnymi osób dorosłych w perspektywie wsparcia i rozwoju.

Jej pasje i zainteresowania osobiste to: historia i kultura Bizancjum, ikona, ikonografia oraz ikonopisarstwo, kultura grupy etnicznej Bakongo, powieść historyczna oraz psychologiczna, poezja, śpiew, jazda konna i podróże.

Joanna Łukasik

Wydarzenia z udziałem Joanna Łukasik

PRACA Z TREMĄ
Joanna Łukasik

Zobacz szczegóły