Informacje o prelegencie

dr hab. Monika Gardoń-Preinl

Pianistka, edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 4 lat. W roku 1991 ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Stefana Wojtasa. Brała udział w wielu konkursach, początkowo dla uczniów, potem studentów (została także laureatką części z nich, m.in. Konkursu Fundacji Stendhalla, konkursów chopinowskich w Darmstadt i Getyndze) oraz w kursach mistrzowskich dla pianistów (Rudolfa Kehrera w Weimarze i Rudolfa Buchbindera w Zurychu). Koncertowała w kraju, m.in. wykonując koncerty fortepianowe z orkiestrą, i za granicą (Niemcy, Czechy, Bułgaria, Finlandia).

Po ukończeniu studiów związała się z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki i kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej. W Państwowej Szkole Muzycznej  II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie pozostaje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Zajmuje się zarówno wykonawstwem, jak i pracą dydaktyczną (współautorka podręcznika dla uczniów szkół II stopnia z zakresu czytania   a vista), biorąc udział w koncertach, kursach mistrzowskich, przesłuchaniach i konkursach.

Nagradzana licznymi dyplomami i wyróżnieniami za wybitny akompaniament. Jest laureatką wyróżnień państwowych za wkład pracy w rozwój sztuki, m.in. Zasłużony  Kulturze Gloria Artis. Występuje jako kameralistka zarówno w kraju, jak i za granicą w rożnych formacjach kameralnych.

dr hab. Monika Gardoń-Preinl