5.00(1)

ADAM KRZESZOWIEC
Wiolonczela

Ćwiczenie gam oraz wprawek jako niezbędny element przygotowania utworów

Jak zachęcić ucznia do regularnego grania gam i ćwiczeń, tak aby rozwinąć jego warsztat wiolonczelowy? Jaki wpływ mają wprawki oraz gamy na przygotowanie utworów dla uczniów szkół I stopnia? Warsztaty zostaną przygotowane na podstawie gam i ćwiczeń w redakcji Kazimierza Wiłkomirskiego oraz zbiorów utworów Romualda Twardowskiego i Agnieszki Kaszuby.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną poniższe publikacje:

  • R. Twardowski – Śpiewające wiolonczele – łatwe utwory na dwie wiolonczele
  • A. Kaszuba – Zaczarowana wiolonczela na wiolonczelę i fortepian
  • K. Wiłkomirski – Ćwiczenia na lewą rękę na wiolonczelę
  • K. Wiłkomirski, Z. Wojciechowska – Gamy i pasaże na wiolonczelę
Prowadzący:

Opinie studentów

5.0

Ilość ocen: 1

5
1 ocena
4
0 ocena
3
0 ocena
2
0 ocena
1
0 ocena

Warsztaty w 100% spełniły moje oczekiwania. Udział w tegorocznej edycji DEM był dla mnie wyjątkową szansą na doskonalenie własnych umiejętności oraz poszerzanie muzycznych horyzontów.

ZPSM Katowice
2023-10-22
11:45 -13:00
Zapisy zamknięte
wróć do kalendarza